page view image

Skjergard/Nordre Fjell Fotball - Tine Fotballskole 2022 - August

EVENTINFORMATIONEN
event image

IL Skjergard og Nordre Fjell Fotball ønsker velkommen til Tine Fotballskole 11.august - 17.august.

Tid og sted
Nytt av året arrangerer IL Skjergard og Nordre Fjell Fotball Tine Fotballskole på Rong Stadion og Ågotnes Kunstgress. Fotballskolen vil bli arrangert fra Torsdag 11.august til Onsdag 17. august. 

Fotballskolen starter alle dager kl. 09.00 og avsluttes kl. 14.00, men dørene for registrering første fotballskoledag åpner kl 08.30. I tillegg er det mulig å benytte seg av tilsynsordning av barna fra kl. 07.30 til kl. 16.30.

Alder
Tilbudet om påmelding til Skjergard og Nordre Fjell Tine Fotballskole gjelder for alle barn som har går i 1. til 7. klasse i skoleåret 2022/2023.

Det kan også presiseres at barn som begynner på skolen i første klasse i skoleåret 2022/2023, er også hjertelig velkommen til å melde seg på!  

Fotballens koronavettregler
Skjergard og Nordre Fjell Fotball sin Tine Fotballskole følger Norges Fotballforbund sine oppdaterte koronavettregler for organisert trening med utgangspunkt i gjeldende smittevern vedtak og anbefalinger fra sentrale helsemyndigheter

Egne jentegrupper
Jentefotballen er et viktig satsingsområde for IL Skjergard og Nordre Fjell Fotball. På Skjergard og Nordre Fjell Fotball sin Tine Fotballskole legger man derfor til rette for trygghet, engasjerende og utviklende aktivitet i egne jentegrupper for de som ønsker dette.

Instruktører/trenere
På fotballskolen blir spillerne instruert av kursede og motiverte trenere fra klubbens, det vil også være instruktører fra klubbens ungdomslag. Dette er noe som bygger klubbfølelse og er både inspirerende og lærerikt for begge parter.

VIKTIG! Bespisning

Alle spillerne vil få servert påsmurte rundstykker med variert pålegg, det vil også bli servert frukt under hele fotballskole uken. alle deltakerne vil få utlevert Litago til lunsj hver dag! 

Kle deg etter været
Alle må i midlertidig være forberedt på å være ute uansett vær og vind «det finnes ikke dårligt vær bare dårligt med klær, sies det!» Det er derfor viktig at alle kler seg etter været og har med seg ekstra bytteklær om det skulle komme nedbør. Merk gjerne klærne med navn.

Pris

  • Prisen pr. spiller er kr. 650,- for å delta på Skjergard og Nordre Fjell Fotball Tine Fotballskole 15.08 - 17.08 (3 dager deltakelse)
    • Dersom man ønsker at spilleren også skal delta på tilsynsordningen fra kl. 07.30 til 16.30 koster 3 dagers fotballskole kr. 950,-  
  • Prisen pr. spiller er kr. 950,- for å delta på Skjergard og Nordre Fjell Fotball Tine Fotballskole 11.08 - 12.08 + 15.08 - 17.08 (5 dager deltakelse)
    • Dersom man ønsker at spilleren også skal delta på tilsynsordningen fra kl. 07.30 til 16.30 koster fotballskole uken kr. 1450,-  

NB: Etter endt fotballskole venter det premiering for samtlige deltakere.

Tilsyn
Tilsynet før og etter fotballskolen, vil kunne forekomme både innendørs og utendørs, her vil vi selvsagt ta hensyn til hvordan været er. Det vil være instruktører/trenere fra fotballskolen som vil være tilstedet sammen med barna i tilsynsperioden.

Påmelding
Bindende påmelding til Skjergard og Nordre Fjell Fotball Tine Fotballskole gjør du enkelt og greit via TicketCo. Den er ikke gyldig uten at både registrering og betaling er gjennomført. Betaling gjøres med VISA eller Mastercard umiddelbart. Fristen for gyldig påmelding er onsdag 03.august.

Det er påmelding til fotballskolen på to ulike lokasjoner. Ved for få påmeldte på enten Rong eller Ågotnes, forbeholder Skjergard og Nordre Fjell Fotball seg retten til å flytte alle påmeldte til en felles arena, slik at fotballskolen gjennomføres enten kun på Rong eller Ågotnes. Dette inkluderer også tilsynsordningen.

MERK: Om du ikke mottar kvittering i din innboks, kan det av og til forekomme at den kan havne i "søppelboksen".


#Sammen om noe - som er større enn idrett

Verzichtserklärung

Bindende påmelding gjelder for tiltak i regi av Skjergard og Nordre Fjell Fotball Tine Fotballskole og IL Skjergard/Nordre Fjell Fotball

TINE vil bidra til å skape sunne og gode vaner hos barn i hele Norge. 1,5 millioner barn har hittil deltatt på en TINE Fotballskole. TINE Fotballskole er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og TINE som startet i 1997.